NB Publishers

Sign up for our newsletter!

Author Focus

Jan Vosloo
Biographical info

 PERSPEKTIEF

Dr. Jan Vosloo is ’n afgetrede hoofdirekteur van onderwys van die voormalige Kaaplandse onderwysdepartement. Na sy aftrede spits hy hom toe op navorsing oor humor en dieuitingsvorme daarvan in die Afrikaanse kortverhale. Hy verwerf in 2003 ’n doktorsgraad in die lettere aan die Universiteit van Stellenbosch.

Dr. Vosloo was die voorsitter van ’n nasionale komitee wat die riglyne vir ’n taalsillabus opgestel het. Dit vorm die grondslag van die kernsillabus wat vir Afrikaans in die onderskeie provinsies gevolg word. Hy is ook die skrywer van 13 vakkundige boeke wat hoofsaaklik vir skoolgebruik bedoel is. Sommige van die boeke word onder meer deur die Universiteit van Namibië en die universiteite van Poznan en Wroclaw in Pole gebruik. Afrikaans word as vak aan die Universiteit van Stellenbosch.

Dr. Vosloo was die voorsitter van ’n nasionale komitee wat die riglyne vir ’n taalsillabus opgestel het. Dit vorm die grondslag van die kernsillabus wat vir Afrikaans in die onderskeie provinsies gevolg word. Hy is ook die skrywer van 13 vakkundige boeke wat hoofsaaklik vir skoolgebruik bedoel is. Sommige van die boeke word onder meer deur die Universiteit van Namibië en die universiteite van Poznan en Wroclaw in Pole gebruik. Afrikaans word as vak aan dié universiteite aangebied.

Dr. Vosloo was onder meer ’n dosent aan die Tegniese Kollege Port Elizabeth, die Universiteit van Stellenbosch en die destydse Paarlse Onderwyskollege.
Kortverhale en opvoedkundige artikels uit sy pen is deur die jare heen in verskeie tydskrifte en bloemlesings opgeneem.
Hy is tans woonagtig op die kusdorp Stilbaai waar hy aan twee verdure manuskripte werk.

LYS VAN PUBLIKASIES:

1. VERSVREUGDE 1987 Tafelberg-Uitgewers
2. VONKELVERSE 1988 Tafelberg-Uitgewers
3. NUWE VERSBOEK VIR SENIORS 1991 Tafelberg-Uitgewers
4. AFRIKAANS VIR VANDAG 1983 (’n Taalreeks in 5 bande) Juta & Kie
5. KEURIGE AFRIKAANS 1985 (’n Taalreeks in 5 bande) Nasou Bpk.
6. STORIE-SJêMPYN 1998 Tafelberg-Uitgewers
7. WYD EN SYD UIT STILBAAI 2009 Literaria
8. DIE MATIE 1954 Redakteur
9. WOORDEBOEK V. D. AFRIKAANSE TAAL 1964 – 66 Mederedakteur
10. ROSTRUM 1985 – 1987 Redakteur
11. KLASGIDS 1981 – 1986 Redaksie