NB Publishers

Sign up for our newsletter!

Author Focus

Hettie van Zyl
Biographical info

Hettie van Zyl het 'n BEd-graad by UOVS behaal en onderrig Afrikaans Huistaal by Hoerskool Warrenton (sy het ook in die grondslagfase skoolgehou). Hettie is die vakhoof van die vakke Afrikaans en Engels. Sy is 'n Vraestel 2 en 3 NSS-nasiener en bied vakansieskole in die Noord-Kaap aan. Hettie is betrokke by die skoolkoerant en redenaarskompetisies.

Books By This Author