NB Publishers


Sign up for our newsletter!

About this book

Geestelike Groei-Bybel (HB) | Bibles

Lux Verbi Uitgewers

Lux Verbi

Die samestellers van hierdie Bybel se strewe was die geestelike groei van elke persoon wat hierdie Bybel lees en gebruik vir studie, hetsy individueel of in groepverband.

Hierdie Bybel is terselfdertyd ’n Bybel én Bybelstudie- en nadinkboek oor elke hoofstuk in die Bybel in een band!

Benewens die volledige teks van die 1983-vertaling van die Bybel is daar ook talle voetnotas met alternatiewe vertalings, verduidelikings en kruisverwysings om jou Bybellees ’n avontuur te maak.

Dan is daar by élke hoofstuk van die Bybel Bybelstudievrae om jou op ’n pad van geestelike groei te begelei.

Inhoud
1. Bybel met hulp wat lei tot geestelike groei
2. Bybelstudies oor 10 lewensterreine (Man-wees; Vrou-wees; Enkel-wees; Huwelik; Ouerskap; Jonk-wees; Beroepslewe; Geestelike lewe; Spesiale behoeftes; Herstel) – meer as 70 verskillende studies.
3. Bybelstudies oor 16 Bybelse temas (byvoorbeeld sleutelgebeure in die Ou Testament; die lewe van Moses; vroue van die Bybel; die lewe van Jesus) – meer as 160 studies.
4. Bybelstudies oor élke Bybelgedeelte. Die vrae by elke gedeelte is verdeel in drie kategorieë: stel jouself in om die Here hier te ontmoet; indringende vrae en riglyne om die Bybelgedeelte te ontleed en verstaan; vrae om die Bybelgedeelte op jou eie lewe toe te pas en jou eie te maak.
5. Meer as 200 Bybelstudies oor gebeure in die Bybel.
6. Bybelstudies verdeel in makliker “daar en dan”-studies én Bybelstudies vir diegene wat dieper wil dink.
7. Inleiding tot elke Bybelboek met gegewens oor die skrywer, ontstaanstyd, die agtergrond en historiese gegewens.
8. Volledige gegewens oor die Leesrooster oor drie jaar.
9. Bonus: Bybelkor-studiegids oor geestelike groei: Beheers deur die Gees.
10. Talle kaarte, diagramme en voorstellings.
11. Uitgebreide woordelys met trefwoorde en konkordansie.
12. Tabel van mate, gewigte en maande.
13. Uitgebreide onderwerpindeks oor sake en persone in die Bybel.

Bestel by Bybel-Media (gratis versending)

Buy this book

Available at:

Price:


More information

Geestelike Groei-Bybel (HB) | Bibles


Author: Lux Verbi Uitgewers
Category: Bibles
ISBN: 9780864874443
Date Released: 26 June 2007
Price (incl. VAT): R 490.00
Format: Hard cover, 2 020pp

About this author

Lux Verbi Uitgewers


Lux Verbi is South Africa's oldest Christian publisher.

Read more...