NB Publishers

Sign up for our newsletter!

 

City Press-Tafelberg Nonfiction Award

 

New and established writers are invited to submit proposals for the City Press-Tafelberg Nonfiction Award, South Africa’s largest award for the development of nonfiction manuscripts for publication. The award is made every two years, with a prize of R120 000.

The winning manuscript will be published by Tafelberg, an imprint of NB Publishers, a leading publishing house in South Africa, in partnership with prominent weekly newspaper City Press.

With the award, we seek to encourage the nonfiction that interprets and portrays South African realities in a ground-breaking, refreshing, thought-provoking way. The aim is to fund the research and writing of an original work of nonfiction that on a subject of importance in the South African context, irrespective of genre. The award is for English manuscripts only.

The closing date for entries is 30 June 2018.

 

 

The criteria for submissions/entries are:

· Relevance: The book should add to our understanding of South African society, history and/or politics.
· Independence: The author must be unafraid to investigate sensitive or difficult issues.
· Credibility: Research and information should be of an impeccable standard.
· Readability: The book should be accessible, with quality writing.

Your submission should please include the following:

· One page motivation on the relevance of the proposed book.
· Draft table of contents.
· One or more chapters, but a minimum of 4 000 words.
· Your Author CV.

Proposals must be submitted electronically via the email address below.

For more information contact:

Kristin Paremoer
Tafelberg Nonfiction
021 406 3393
kristin@nb.co.za


DOWNLOAD THE ENTRY FORM HERE

(Scroll down for English)

City Press-Tafelberg-niefiksieprys

 

Nuwe en gevestigde skrywers word genooi om voorleggings in te dien vir die City Press-Tafelberg-niefiksieprys, Suid-Afrika se grootste prys vir die ontwikkeling van niefiksiemanuskripte vir publikasie. Die prys word tweejaarliks toegeken, met prysgeld van R120 000.

Die wenmanuskrip word uitgegee deur Tafelberg, ’n druknaam van NB-Uitgewers, ’n toonaangewende uitgewery in Suid-Afrika, in vennootskap met prominente weekblad City Press.

Met die prys wil ons die tradisie voortsit van niefiksie wat Suid-Afrikaanse werklikhede op ’n insiggewende manier interpreteer en uitbeeld, en stof tot nadenke bied. Die doel is om die wenner in staat te stel om navorsing te doen en ’n boek te skryf wat nuwe lig werp op ’n onderwerp van belang binne die Suid-Afrikaanse konteks, ongeag genre. Slegs Engelse manuskripte kom in aanmerking vir die prys.

Sluitingsdatum vir inskrywings: 30 Junie 2018.

 

 

Riglyne

· Relevansie: Die boek moet bydra tot ons begrip van die Suid-Afrikaanse samelewing, geskiedenis en/of politiek.
· Onafhanklikheid: Die skrywer moenie terugdeins om sensitiewe of moeilike kwessies te ondersoek nie.
· Geloofwaardigheid: Die standaard van die navorsing en inligting moet onberispelik wees.
·

Toeganklikheid: Die boek moet toeganklik wees, met skryfwerk van gehalte.

Aansoeke deur skrywers moet insluit:

· ’n Beskrywing op een bladsy van hoekom die onderwerp betekenisvol is binne die Suid-Afrikaanse konteks.
· ’n Voorlopige inhoudsopgawe.
· Een of meer een hoofstukke, maar 'n minimum van 4 000 woorde.
·

'n Skrywers CV. 


Voorleggings moet elektronies ingedien word by die e-pos hier onder.

Vir enige verdere inligting, kontak asseblief:

Kristin Paremoer
Tafelberg Niefiksie
021 406 3393
kristin@nb.co.za

KLIEK HIER OM DIE INSKRYWINGSVORM AF TE LAAIAuthor Focus

 

Julian Jansen

Biographical info

Julian Jansen is an author and award-winning investigative journalist. He was one of the first journalists on the scene of the De Zalze murders. He investigated...

Read more...

Latest Releases

Vaselinetjie (2017) | Young Adult Fiction

Anoeschka von Meck
Tafelberg

She is Helena Bosman and she lives with her Oupa and Oumie in the Northern Cape. She is their little Vaselinetjie. But everything changes when the Welfare sends...

Read more...

'n Gelukkige kind | Pregnancy & Parenting

Pieter van Jaarsveld
Lux Verbi

With our knowledge of neuroscience and cognitive and emotional intelligence we can raise our children to become happy, positive human beings. Dr Pieter van...

Read more...
Bookmark with: